Όροι Χρήσης

Το katarraktis.gr είναι ένα στατικό website (ιστοσελίδα) όπου μέσω αυτού παρουσιάζει τις υπηρεσίες που προσφέρει και εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, Κων/πόλεως 74 όπου βρίσκεται και το φυσικό κατάστημα (αίθουσες δεξιώσεων) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ευάγγελο Σαλαπατάρα. Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για τη χρήση της ιστοσελίδας, η οποία βρίσκεται στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση της ιστοσελίδας.

  1. Προϋποθέσεις χρήσης- μεταβολές
Το katarraktis.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή μέσα από τις σελίδες του παρόντος website. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών-χρηστών τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.
  1. Πνευματική ιδιοκτησία
Το σύνολο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί όλου του περιεχομένου της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, λογοτύπων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π.) ανήκουν στo katarraktis.gr και έχει την άδεια χρήσης αυτών. Η με οποιοδήποτε τρόπο αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, φόρτωση, ανακοίνωση, τροποποίηση μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος διαδικτυακού χώρου, η διάδοση ή μετάδοση αυτών ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του katarraktis.gr απαγορεύεται.
  1. Περιεχόμενο
Οι ιστοσελίδες του katarraktis.gr περιέχουν πληροφορίες οι οποίες αφορούν στα προϊόντα και στις υπηρεσίες τoυ καθώς και στα προγράμματα προώθησής τους. Το katarraktis.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται σε αυτές.
  1. Περιορισμός ευθύνης
Σε καμία περίπτωση το katarraktis.gr δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, παρούσα ή μέλλουσα, η οποία ενδεικτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης/χρήστης των ιστοσελίδων του ή τρίτος από αιτία που έχει οποιαδήποτε σχέση με τη λειτουργία και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου και την παροχή των σχετικών μέσω αυτού προϊόντων, πληροφοριών και εν γένει υπηρεσιών.
  1. Προσωπικά δεδομένα χρηστών
Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των εγγραφών τους ή αναζήτησης προσφορών με το katarraktis.gr συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων τους για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συναλλαγής τους με αυτήν, καθώς επίσης και της διαβίβασης για το σκοπό αυτό των στοιχείων τούτων σε υπαλλήλους και προστεθέντες του katarraktis.gr. Το katarraktis.gr δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή εάν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών θα τηρούνται από το katarraktis.gr. Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί.
  1. Ευθύνη Χρήστη
Κάθε χρήστης της ιστοσελίδας συμφωνεί και υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί αυτήν ή οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία εμπεριέχεται σε αυτήν με κανένα τρόπο ενδεικτικά, με δημοσίευση, επέμβαση, μετάδοση, αντιγραφή, μεταφορά δεδομένων, στοιχείων, μηνυμάτων, ιών, λογισμικού, υλικού, αρχείου κ.λπ. για την τέλεση πράξεων, οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν την προσβολή, ζημία, βλάβη ή διακινδύνευση περιουσιακών αγαθών ή προσωπικών δικαιωμάτων του katarraktis.gr ή οποιουδήποτε τρίτου ή την με οποιοδήποτε τρόπο παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας.
  1. Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες
Οι συσχετιζόμενες με την παρούσα ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του  katarraktis.gr και ως εκ τούτου, το katarraktis.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε εν γένει ενημερώσεων περιλαμβάνονται σε τέτοιες ιστοσελίδες. Το katarraktis.gr παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από τo katarraktis.gr της σχετικής ιστοσελίδας, ούτε του περιεχομένου της.
  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ του katarraktis.gr και των χρηστών ή/και πελατών της ιστοσελίδας, η οποία θα αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή, την ερμηνεία, χρήση, παρουσίαση, αντιγραφή της παρούσας ιστοσελίδας, ή γενικά τις σχέσεις των μερών που δημιουργούνται από τη παρούσα ιστοσελίδα ή εξ αφορμής της, θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Πολιτική Cookies

Η Katarraktis.gr χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες για να βοηθήσει στην παροχή, προστασία και βελτίωση της Πλατφόρμας Katarraktis.gr. Αυτή η πολιτική εξηγεί πώς και γιατί χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες και τις επιλογές που έχετε.

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μεταφέρεται στη συσκευή σας (π.χ. το τηλέφωνό σας ή ο υπολογιστής σας). Για παράδειγμα, ένα cookie θα μπορούσε να μας επιτρέψει να αναγνωρίσουμε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ενώ ένα άλλο θα μπορούσε να αποθηκεύσει τις προτιμήσεις σας. Υπάρχουν δύο τύποι cookies που χρησιμοποιούνται στην Πλατφόρμα Katarraktis.gr: (1) “cookies περιόδου λειτουργίας” και (2) “μόνιμα cookies”. Τα cookie περιόδου λειτουργίας συνήθως λήγουν όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν cookies στη συσκευή σας μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης , και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά την επόμενη φορά που θα έχετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα Katarraktis.gr.

Χρησιμοποιούμε επίσης άλλες τεχνολογίες με παρόμοιες λειτουργίες με τα cookie, όπως τα beacons ιστού, τα εικονοστοιχεία, τα αναγνωριστικά κινητής τηλεφωνίας και τις διευθύνσεις URL παρακολούθησης, ώστε να αποκτήσουν δεδομένα καταγραφής. Για παράδειγμα, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας ενδέχεται να περιέχουν διαύλους ιστού και διευθύνσεις URL παρακολούθησης για να καθορίσετε αν έχετε ανοίξει ένα συγκεκριμένο μήνυμα ή έχετε πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο σύνδεσμο.

 

Γιατί η Katarraktis.gr χρησιμοποιεί αυτές τις τεχνολογίες

 

Χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για πολλούς σκοπούς, όπως:

 

– Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε και να αποκτήσετε πρόσβαση στην Πλατφόρμα Katarraktis.gr και τις Υπηρεσίες Πληρωμών.

– Να ενεργοποιείτε, να διευκολύνετε και να εξορθολογίζετε τη λειτουργία και την πρόσβασή σας στην Πλατφόρμα Katarraktis.gr.

– Για καλύτερη κατανόηση του τρόπου πλοήγησης και αλληλεπίδρασης με την πλατφόρμα Katarraktis.gr και για τη βελτίωση της πλατφόρμας Katarraktis.gr.

– Για να σας εξυπηρετήσει προσαρμοσμένη διαφήμιση (στην πλατφόρμα Katarraktis.gr και σε ιστότοπους τρίτων).

– Για να σας δείξουμε περιεχόμενο (π.χ. διαφημίσεις) που είναι πιο συναφές για εσάς.

– Παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων της πλατφόρμας Katarraktis.gr και της Katarraktis.gr.

– Να επιβάλλει νομικές συμφωνίες που διέπουν τη χρήση της Πλατφόρμας Katarraktis.gr.

– Για ανίχνευση και πρόληψη απάτης και έρευνες.

– Για τους σκοπούς της υποστήριξης πελατών μας, της ανάλυσης, της έρευνας, της ανάπτυξης προϊόντων και της κανονιστικής συμμόρφωσης.

 

Χρήση από Τρίτους

 

Μπορούμε επίσης να επιτρέψουμε σε ορισμένους επιχειρηματικούς εταίρους να τοποθετήσουν αυτές τις τεχνολογίες στην πλατφόρμα Katarraktis.gr. Αυτοί οι συνεργάτες χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες για να (1) μας βοηθήσουν να αναλύσουμε πώς χρησιμοποιείτε την Πλατφόρμα Katarraktis.gr, όπως σημειώνοντας τις υπηρεσίες τρίτων μερών από τις οποίες φτάσατε, (2) να προωθήσετε και να διαφημίσετε τις υπηρεσίες Katarraktis.gr σε εσάς στην Πλατφόρμα Katarraktis.gr και σε δικτυακούς τόπους τρίτων , (3) να μας βοηθήσετε να ανιχνεύσουμε ή να αποτρέψουμε απάτες ή να διεξαγάγουμε εκτιμήσεις κινδύνου ή (4) να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας στην Πλατφόρμα Katarraktis.gr, σε άλλους ιστότοπους ή / και στις διαφημίσεις στις οποίες έχετε κάνει κλικ. Για παράδειγμα, για να μας βοηθήσετε να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Katarraktis.gr, εργαζόμαστε με πολλούς συνεργάτες αναλυτικών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του Google Analytics. Για να αποτρέψετε το Google Analytics να χρησιμοποιεί τις πληροφορίες σας για αναλύσεις, μπορείτε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα περιήγησης εξαίρεσης του Google Analytics.

Τα τρίτα μέρη μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνολογίες παρακολούθησης για να προβάλλουν διαφημίσεις που πιστεύουν ότι είναι πιο πιθανό να σας ενδιαφέρουν και να μετρήσουν την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών τους τόσο στην πλατφόρμα Katarraktis.gr όσο και σε άλλους ιστότοπους και σε απευθείας σύνδεση υπηρεσίες. Τα cookie στόχευσης και διαφήμισης που χρησιμοποιούμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν το Google και άλλα διαφημιστικά δίκτυα και υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε από καιρό σε καιρό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookie στόχευσης και διαφήμισης και πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε. Για να εξαιρεθείτε από το Google Analytics για διαφήμιση προβολής ή για να προσαρμόσετε τις διαφημίσεις δικτύου εμφάνισης Google, μπορείτε να επισκεφτείτε τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων Google σελίδα. Στο βαθμό που η τεχνολογία διαφήμισης ενσωματώνεται στην πλατφόρμα Katarraktis.gr και απορρίπτετε την προσαρμοσμένη διαφήμιση, ενδέχεται να εξακολουθείτε να λαμβάνετε διαφημιστικό περιεχόμενο. Σε αυτή την περίπτωση, το διαφημιστικό περιεχόμενο απλά δεν θα είναι προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας. Επίσης, δεν ελέγχουμε κανέναν από αυτούς τους συνδέσμους εξαίρεσης και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαθεσιμότητα ή την ακρίβεια αυτών των μηχανισμών.

 

Κοινωνικές προσθήκες τρίτου μέρους

 

Η πλατφόρμα Katarraktis.gr μπορεί να χρησιμοποιεί τα κοινωνικά πρόσθετα που παρέχονται και λειτουργούν από τρίτους, όπως το κουμπί Like Like του Facebook. Ως αποτέλεσμα αυτού, μπορείτε να στείλετε στο τρίτο μέρος τις πληροφορίες που βλέπετε σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της πλατφόρμας Katarraktis.gr. Αν δεν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας με το τρίτο μέρος, τότε το τρίτο μέρος ενδέχεται να μην γνωρίζει την ταυτότητά σας. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας με το τρίτο μέρος, τότε το τρίτο μέρος μπορεί να συνδέσει πληροφορίες ή ενέργειες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας με την πλατφόρμα Katarraktis.gr στο λογαριασμό σας μαζί τους. Ανατρέξτε στις πολιτικές απορρήτου των τρίτων για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές των δεδομένων.

 

Οι επιλογές σας

 

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας για να απορρίψετε τα cookie, μεταβαίνοντας στο τμήμα βοήθειας της γραμμής εργαλείων του προγράμματος περιήγησης.

Τα cookies Flash λειτουργούν διαφορετικά από τα cookies του προγράμματος περιήγησης και τα εργαλεία διαχείρισης cookie που είναι διαθέσιμα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού δεν θα αφαιρέσουν τα cookie flash. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των cookies flash, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Adobe και να κάνετε αλλαγές στον πίνακα Global Privacy Settings .

Η κινητή συσκευή σας μπορεί να σας επιτρέψει να ελέγχετε τα cookies μέσω της λειτουργίας των ρυθμίσεών της. Ανατρέξτε στις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής σας για περισσότερες πληροφορίες.

Εάν επιλέξετε να απορρίψετε τα cookies, ορισμένα τμήματα της πλατφόρμας Katarraktis.gr ενδέχεται να μην λειτουργούν όπως προβλέπεται ή ίσως να μην λειτουργούν καθόλου.